Beoordelingsprocedure

Direct nadat door het secretariaat de stukken op volledigheid zijn beoordeeld, worden deze zo spoedig mogelijk voorgelegd aan de leden van de Lokale uitvoerbaarheidscommissie. De commissie streeft ernaar om binnen 3 weken de goedkeuring van de Raad van Bestuur gereed te hebben.

Indien u vragen krijgt van de commissie, zal u per mail door het secretariaat geïnformeerd worden. Verdere info over wat er gewijzigd/aangeleverd dient te worden, kunt u terug vinden onder het tabblad "Logboek" in Study Management®. Aanpaste documenten dienen weer in het systeem Study Management® geplaatst te worden.

De Raad van Bestuur geeft toestemming voor de start van het onderzoek in het Catharina Ziekenhuis zodra:

  • de studie een positief besluit heeft ontvangen van een erkende METC (met vermelding van het Catharina Ziekenhuis);
  • en een positief advies van de lokale uitvoerbaarheidscommissie van het Catharina Ziekenhuis.