Wanneer indienen?

Er worden geen zaken vanuit de MEC-U doorgestuurd naar de lokale uitvoerbaarheidscommissie. De indiener dient zelf de zaken in Study Management® te zetten.

In Research Manager kunnen documenten al ingevoerd worden voordat de toetsing door de commissie Lokale Uitvoerbaarheid plaatsvindt. U kunt er dus voor kiezen zaken alvast op te slaan in het systeem. Om werkelijk tot indiening over te gaan, dient u wel goedkeuring van een METC (of eventueel CCMO) te hebben. Dan is het van belang dat de goedkeuringsbrief van de toetsende METC (of eventueel CCMO) ingevoerd is en dat de overige ingediende documenten ook door de METC goedgekeurd zijn.