Inhoudelijke ondersteuning

Onderzoekers die onderzoek uitvoeren in het Catharina Ziekenhuis kunnen met inhoudelijke vragen terecht bij het Wetenschapsbureau. Hierbij kunt u denken aan: methodologische/statistische vragen; advies ten aanzien van een onderzoeksprotocol of good clinical practice. Daarnaast verzorgt het ziekenhuis cursussen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Deze cursussen zijn ook gericht op de genoemde onderwerpen.

Contact

Service-eenheid Onderwijs & Onderzoek
Telefoonnummer: 040 - 239 65 20
E-mail: wetenschapsbureau@catharinaziekenhuis.nl