Verpleegkundig onderzoek/afstudeeronderzoek: verpleegkundige en paramedische opleidingen

In het Catharina Ziekenhuis vindt veelvuldig afstudeeronderzoek plaats van studenten voor verschillende (hbo-)opleidingen. Deze afstudeeronderzoeken vallen in sommige gevallen in de categorie niet-WMO plichtig onderzoek, namelijk als er gebruik wordt gemaakt van patiënt-gerelateerde informatie.

Voor hulp bij het opstellen van de juiste documenten verwijzen we naar het volgende document:

 Checklist verpleegkundig onderzoek

De indiening verloopt digitaal via het programma Study Management® (Cloud9, Research Manager, Deventer). Om een studie te kunnen indienen, hebben de indiener - en eventueel ondersteunende medewerkers zoals een researchcoördinator - een account nodig. Dit kunt u rechtstreeks via het systeem Research Manager aanvragen. Ga dan met behulp van Internet Explorer naar: https://myresearchmanager.com/Catharina/. Een account aanvragen kan ook door een e-mail te sturen naar lokalecommissie@catharinaziekenhuis.nl.

 Bekijk de handleiding van Study Management voor afstudeeronderzoek

In het programma Study Management® dient u de volgende documenten te plaatsen: