Revalidatiegeneeskunde

De specialisten van revalidatiegeneeskunde richten zich op mensen die blijvend of dreigend blijvend beperkt zijn in hun houding- en/of bewegingsfuncties.

Over Revalidatiegeneeskunde

Kunt u door een beroerte of ongeval niet meer (goed) bewegen? Onze artsen van het specialisme Revalidatiegeneeskunde helpen u graag. Zij richten zich op mensen die blijvend of dreigend blijvend beperkt zijn in hun houding- en/of bewegingsfuncties. Denkt u aan beperkingen als gevolg van een beroerte of een ongeval. Oplossingen kunnen zijn: een doorverwijzing naar een revalidatiecentrum, het nemen van medicijnen, het gebruik van hulpmiddelen of het naleven van leefregels.

De revalidatieartsen in het Catharina Ziekenhuis werken veel samen met fysio- en ergotherapeuten en het revalidatiecentrum Blixembosch. Voor MS-patiënten werken de revalidatieartsen samen met de afdeling Neurologie.

Eerste afspraak

Door middel van gesprekken en onderzoeken achterhaalt de revalidatiearts wat er met u aan de hand is. U kunt alleen bij onze polikliniek terecht met een verwijzing van een specialist in het Catharina Ziekenhuis (bijvoorbeeld een neuroloog, orthopeed of cardioloog). U kunt telefonisch een afspraak met ons maken:

Bel de polikliniek Revalidatiegeneeskunde 040 - 239 94 00 (van 08.30 tot 16.30)

Behandelplan

Als de revalidatiearts over voldoende informatie beschikt, stelt hij samen met u een behandelplan op. In dit plan staat hoe uw beperking aangepakt wordt. Denk hierbij onder andere aan:

  • Een doorverwijzing naar een revalidatiecentrum, ergotherapeut of fysiotherapeut;
  • Het gebruik van hulpmiddelen (zoals een orthopedische schoen of een rolstoel;
  • Het nemen van medicatie;
  • Het naleven van adviezen en/of leefregels.

Meer informatie vindt u ook op www.revalidatie.nl

Wie helpen u?

Maak kennis met de specialisten van Revalidatiegeneeskunde

Actueel

Actie ‘Eindhoven Samen Sterk’ groot succes

De actie ‘Eindhoven Samen Sterk’ van het Catharina Ziekenhuis is een groot succes. Er zijn al meer dan 600 truien gekocht en 80 truien gedoneerd aan zorgmedewerkers van het Catharina Ziekenhuis. Vandaag zijn er weer medewerkers van de Spoedeisende Hulp en de cohortafdelingen verrast met een trui…

Lees meer Naar het nieuwsarchief

Meer weten?

Heeft u een verwijzing van een arts? Maak dan een afspraak.