Compliment, klacht of suggestie


Heeft u een compliment, klacht of suggestie? Wij horen het graag. Wij gebruiken uw ervaringen om onze zorg te verbeteren.

Suggesties en complimenten

Wij proberen de zorg zo goed mogelijk te organiseren. We willen klantvriendelijk zijn en uw verblijf in ons ziekenhuis zo aangenaam mogelijk maken. U weet het beste wat goed voor u is! Daarom horen we het graag van u als u suggesties of tips heeft. Vul hiervoor het formulier voor suggesties in.

Ook als u tevreden bent over ons ziekenhuis, horen wij dit natuurlijk graag van u. Geef uw compliment rechtstreeks aan de afdeling of persoon over wie u tevreden bent. U kunt ook dit complimentenformulier invullen. Wij zorgen er dan voor dat deze bij de juiste persoon of afdeling terecht komt.


Klachten

Als u een klacht heeft, willen wij graag dat u dit aan ons meldt. Alleen dan kunnen wij het probleem oplossen en onze dienstverlening verbeteren. U kunt uw klacht het beste bespreken met degene die u verantwoordelijk houdt voor het ontstaan van de klacht. Dit kan elke zorgverlener of medewerker van ons ziekenhuis zijn.


Bureau Patiëntenbelangen

Komt u er niet samen met de zorgverlener uit, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Zij is het centrale meldpunt voor klachten. Zij heeft als onafhankelijke en onpartijdige derde de taak u te informeren, adviseren en te begeleiden bij uw klacht en streeft door bemiddeling naar een oplossing, kwaliteitsverbetering en/of herstel van de relatie.

U kunt uw klacht schriftelijk of mondeling indienen. Daarvoor kunt u het klachtenformulier gebruiken. U kunt ook een brief of een e-mail sturen.

De klachtenfunctionaris zal met u overleggen over de wijze waarop de bemiddeling van uw klacht het beste kan plaatsvinden. U kunt met haar bespreken als u niet tevreden over het resultaat hiervan bent. Zij kan u informeren over de aanvullende stappen die u kunt nemen.

Contactgegevens

  • Catharina Ziekenhuis, Bureau Patiëntenbelangen, route 257
  • Telefoonnummer 040 - 239 84 10
  • E-mail: klachten@catharinaziekenhuis.nl
  • Postadres: Antwoordnummer 298, 5600 VC Eindhoven

Meer informatie

Lees voor meer informatie de folder en de Klachtenregeling Patiënten.


Klacht over de huisartsenpost

Als u niet tevreden bent over uw bezoek aan de huisartsenpost, kunt u dit het beste direct bespreken met de zorgverlener. Als dit niet tot een oplossing leidt, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de huisartsenpost. Gebruikt u bij het melden van een klacht over de huisartsenpost altijd dit klachtenformulier.

Contactgegevens

Huisartsenposten Oost-Brabant
T.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 3274
5203 DG ’s-Hertogenbosch
Tel: 088 – 876 52 00