Uw medische gegevens delen?

Wilt u uw medische gegevens na een ziekenhuisbezoek direct beschikbaar stellen aan andere zorgverleners? Het Catharina Ziekenhuis biedt binnenkort de mogelijkheid om uw medische gegevens uit te wisselen met uw arts uit een ander ziekenhuis. Hiervoor is eenmalig uw toestemming nodig. Uw toestemming kunt u nu al geven bij de Patiëntenregistratie (route 050) in de centrale hal of op de polikliniek.

Geeft u toestemming?

Voor de uitwisseling van uw medische gegevens is uw toestemming nodig. Uw beslissing nemen we op in uw patiëntendossier, ook wanneer u ervoor kiest uw gegevens niet te laten inzien. De uitwisseling met ziekenhuizen waarmee wij gaan samenwerken wordt gefaseerd ingevoerd. Uw toestemming kunt u nu al geven bij de Patiëntenregistratie of op de polikliniek. U kunt uw keuze altijd persoonlijk wijzigen.

Waarom gegevens uitwisselen?

Met uw toestemming is het in de nabije toekomst mogelijk dat:

 • Uw specialist bij uw behandeling een completer beeld heeft van uw medische situatie;
 • Onderzoeken en behandelingen beter op elkaar afgestemd worden, waardoor sneller de juiste zorg geboden kan worden en onnodige afspraken voorkomen worden. Dit bespaart tijd én geld (eigen risico).

Welke gegevens van het Catharina Ziekenhuis zijn in te zien?

Uw medisch dossier, zoals:

 • uw diagnose;
 • diverse metingen en uitslagen van laboratoriumonderzoek;
 • medische beelden zoals MRI-scans en röntgenfoto’s en bijbehorende verslagen;
 • bijzonderheden die belangrijk zijn voor een (waarnemend) arts of specialist.

Uitwisseling met wie?

Alleen artsen kunnen - ieder voor hun specifieke deel - inzage krijgen in uw medisch dossier. Alleen artsen van ziekenhuizen waarmee wij samenwerken en afspraken hebben gemaakt over de omgang met vertrouwelijke informatie. Deze zorgverleners kunnen uw belangrijkste medische gegevens alleen inzien als u toestemming heeft gegeven én het nodig is voor uw behandeling.

Hoe geef ik toestemming?

Toestemming geven is heel eenvoudig. Bij de balie vraagt één van onze medewerkers om uw toestemming voor gegevensuitwisseling of u geeft het zelf aan hen door. Uw antwoord wordt geregistreerd in uw dossier.

Patiëntenfolder

Bekijk voor meer informatie over het uitwisselen van medische gegevens ook de patiëntenfolder.

Veelgestelde vragen

 1. Waarom moet ik toestemming geven?
 2. Ik heb (toch) al toestemming gegeven bij mijn huisarts of apotheek?
 3. Wat zijn de voordelen als ik toestemming geef?
 4. Wie kan mijn gegevens inzien als ik toestemming geef?
 5. Welke ziekenhuizen kunnen mijn gegevens inzien?
 6. Welke gegevens kunnen betrokken zorgverleners inzien?
 7. Hoe geef ik toestemming?
 8. Kan ik toestemming geven voor mijn partner, kind of iemand anders?
 9. Wat zijn de gevolgen als ik geen toestemming geef voor gegevensuitwisseling?
 10. Wat gebeurt er als ik niets doorgeef?
 11. Kan ik bepaalde delen van mijn dossier uitsluiten van gegevensuitwisseling?
 12. Hoe kan ik mijn toestemming intrekken?
 13. Wat moet ik doen als ik van huisarts, ziekenhuis of apotheek verander?
 14. Hoe zit het met de veiligheid en vertrouwelijkheid van mijn gegevens?
 15. Waar kan ik terecht met klachten over het gebruik van de gegevensuitwisseling

1. Waarom moet ik toestemming geven?

Als het Catharina Ziekenhuis onderdelen van uw patiëntendossier elektronisch wil delen met andere artsen, dan zijn wij wettelijk verplicht om daarvoor uw toestemming te vragen. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om hier geen toestemming voor te verlenen. Als u geen toestemming geeft, profiteert u niet van de bovenstaande voordelen van elektronische gegevensuitwisseling met het Catharina Ziekenhuis. Dat betekent echter niet dat zorgverleners dan helemaal geen medische gegevens over u uitwisselen of dat u minder goede zorg zou ontvangen. In het belang van uw behandeling kunnen gegevens via andere media (elektronische brieven, telefoon, CD-rom/DVD) worden uitgewisseld.


2. Ik heb (toch) al toestemming gegeven bij mijn huisarts of apotheek?

Dat kan zo lijken. Uw huisarts en/of apotheek hebben u wellicht om toestemming gevraagd om de gegevens uit hun systemen met elkaar te delen (via het landelijk Schakel Punt, LSP). Echter is het in de Nederlandse wetgeving zo geregeld dat iedere zorgverlener zelf toestemming moet vragen aan zijn eigen patiënten voordat er gegevensuitwisseling plaats mag vinden. Om uw medische gegevens te mogen uitwisselen, zult u aan het Catharina Ziekenhuis dus ook toestemming moeten verlenen. Het is mogelijk dat ook andere zorginstellingen waar u wordt behandeld om uw toestemming vragen voor hun deel van uw gegevens.


3. Wat zijn de voordelen als ik toestemming geef?

Als u toestemming geeft, kunnen andere artsen die bij uw behandeling betrokken zijn in de nabije toekomst delen van uw patiëntendossier inzien. In dit voorbeeld wordt u door uw arts in het Catharina Ziekenhuis doorverwezen naar een specialist in het Máxima Medisch Centrum: Voor enkele aandoeningen werken wij in de regio samen met de andere ziekenhuizen om u de beste kwaliteit van zorg te bieden. Daardoor kan het voorkomen dat u wordt doorgestuurd naar een specialist in een ander ziekenhuis.

In dit voorbeeld wordt u doorgestuurd naar een specialist van het Máxima Medisch Centrum:

Als u het Catharina Ziekenhuis toestemming hebt gegeven om gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners, kan uw nieuwe specialist direct beschikken over de juiste beelden van de CT-scan.

Het is voor u dan niet meer noodzakelijk om dit onderzoek opnieuw uit te laten voeren. Dit betekent dat de nieuwe zorgverlener u sneller kan helpen omdat de informatie direct beschikbaar is. Ook worden onnodige afspraken voorkomen. Dit bespaart u tijd én geld (eigen risico), bijvoorbeeld omdat u niet opnieuw bloed hoeft te laten prikken als dat onlangs nog in het ziekenhuis gebeurd is.

Als u geen toestemming geeft, profiteert u niet van de bovenstaande voordelen van elektronische gegevensuitwisseling met het Catharina Ziekenhuis. Dat betekent echter niet dat zorgverleners dan helemaal geen medische gegevens over u uitwisselen of dat u minder goede zorg zou ontvangen. In het belang van uw behandeling kunnen gegevens via andere media (elektronische brieven, telefoon, CD-rom/DVD) worden uitgewisseld.


4. Wie kan mijn gegevens inzien als ik toestemming geef?

Alleen uw zorgverleners zoals medisch specialisten kunnen met uw toestemming in de nabije toekomst inzage krijgen in uw medisch dossier. De medisch specialisten kunnen ook werkzaam zijn bij ziekenhuizen waarmee wij afspraken hebben gemaakt over de omgang met vertrouwelijke gegevens.

Alleen deze zorgverleners kunnen dus uw belangrijkste medische gegevens inzien. Dat kan alleen als u toestemming heeft gegeven én het nodig is voor uw behandeling.

Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen dus niet bij uw medische gegevens. Ook andere zorgverleners zoals een psycholoog of een fysiotherapeut kunnen uw gegevens bij het Catharina Ziekenhuis niet inzien.


5. Welke ziekenhuizen kunnen mijn gegevens inzien?

Op dit moment kunnen alleen de medisch specialisten van het Máxima Medisch Centrum na uw toestemming uw gegevens inzien. In de toekomst wordt dit ook mogelijk voor medisch specialisten van het St. Anna Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis en Maastricht UMC+.

6. Welke gegevens kunnen betrokken zorgverleners inzien?

Indien u toestemming geeft kunnen de bij de vorige vraag genoemde zorgverleners de voor hen relevante delen van uw medische dossier inzien zoals:

- Het gaat dan vooralsnog om alle medische beelden die in uw huidige dossier staan zoals MRI-scans, röntgenfoto’s en bijbehorende verslagen. Tevens uw persoonlijke gegevens: naam, adres, geboortedatum, leeftijd, geslacht en burgerservicenummer (BSN)

In de toekomst kunnen we dit mogelijk uitbreiden naar de volgende gegevens:

- diagnose;

- bij ons bekende medicijnen en allergieën;

- uitslagen van laboratoriumonderzoek;

- bijzonderheden die belangrijk zijn voor een (waarnemend) arts of specialist.

Niet zichtbaar zijn brieven en verslagen met betrekking tot operaties, psychiatrie, psychologie, seksuologie, maatschappelijk werk en kindermishandeling.
  
Bovendien is het zo dat de betreffende zorgverlener uw gegevens alleen mag inzien als er ook sprake is van een behandelrelatie en de gegevens voor uw behandeling relevant zijn.


7. Hoe geef ik toestemming?

Toestemming geven is heel eenvoudig. Bij de balie of polikliniek vraagt één van onze medewerkers om uw toestemming voor gegevensuitwisseling. U kunt het natuurlijk ook zelf even doorgeven. Uw antwoord wordt geregistreerd in uw dossier. Om de informatie over toestemming nog eens na te kunnen lezen krijgt u een folder mee.


8. Kan ik toestemming geven voor mijn partner, kind of iemand anders?

U kunt toestemming geven voor iemand anders mits u de wettelijke vertegenwoordiger bent. Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder of voogd toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel de ouder als het kind toestemming moet geven.
 
Indien de patiënt niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen (wilsonbekwaam), kunt u als vertegenwoordiger optreden voor de patiënt als u de echtgenoot of levensgezel bent of kind, broer of zus.
 
In dwingende volgorde kunnen onderstaande personen optreden als vertegenwoordiger:

- a. De curator of mentor (door rechter benoemd);

- b. De schriftelijk (door patiënt) gemachtigde;

- c. De echtgenoot of levensgezel;

- d. Ouder, kind, broer of zus


9. Wat zijn de gevolgen als ik geen toestemming geef voor gegevensuitwisseling?

Als u geen toestemming geeft, profiteert u niet van de voordelen van elektronische gegevensuitwisseling met het Catharina Ziekenhuis. Dat betekent echter niet dat zorgverleners dan helemaal geen medische gegevens over u uitwisselen of dat u minder goede zorg zou ontvangen. In het belang van uw behandeling kunnen gegevens via andere media (elektronische brieven, telefoon, CD-rom/DVD) worden uitgewisseld. Mogelijk loopt uw behandeling dan vertraging op.


10. Wat gebeurt er als ik niets doorgeef?

Dan gebeurt er niets. Uw toestemming blijft in uw dossier op ‘niet gevraagd’ staan en externe zorgverleners kunnen uw patiëntendossier niet inzien.


11. Kan ik bepaalde delen van mijn dossier uitsluiten van gegevensuitwisseling?

Nee, die mogelijkheid bestaat momenteel niet. Wel zijn uit voorzorg bepaalde dossiers altijd uitgesloten van de gegevensuitwisseling. Dat betreft brieven en verslagen met betrekking tot operaties (OK-verslagen), psychiatrie, psychologie, seksuologie, maatschappelijk werk en kindermishandeling.


12. Hoe kan ik mijn toestemming intrekken?

U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Hiervoor dient u zich persoonlijk te identificeren bij de balie of polikliniek van het Catharina Ziekenhuis. De medewerker registreert uw antwoord in uw patiëntendossier.  


13. Wat moet ik doen als ik van huisarts, ziekenhuis of apotheek verander?

Het is van belang om wijzigingen altijd aan ons door te geven. Daarmee kunnen wij uw dossier actueel houden en kan alleen uw eigen zorgverlener uw gegevens inzien.


14. Hoe zit het met de veiligheid en vertrouwelijkheid van mijn gegevens?

Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Onze systemen maken deel uit van een beveiligd netwerk. Uw privacy wordt op verschillende manieren beschermd:    

- zonder uw toestemming stellen wij uw gegevens niet elektronisch ter inzage beschikbaar

- een zorgverlener mag uw gegevens alleen opvragen als hij u behandelt én het nodig is voor uw behandeling

- een zorgverlener kan niet zomaar inloggen. Zijn computersysteem moet voldoen aan strenge beveiligingseisen en hij moet zich altijd identificeren bij inzage met een persoonlijke pas en pincode. 

Kijk voor meer informatie op de volgende websites:

- Nederlandse Patiënten Federatie: https://www.npcf.nl/themas/medische-gegevens-uitwisselen/

- Met betrekking tot toestemming voor uitwisseling via het Landelijk Schakel Punt (LSP): https://www.ikgeeftoestemming.nl/nl/faq


15. Waar kan ik terecht met klachten over het gebruik van de gegevensuitwisseling?

Een klacht kunt u indienen bij de klachtenfunctionaris van Bureau Patientenbelangen.