Pijnbestrijding met TENS-therapie

Fysiotherapie

Afspraak & contact

Deze behandeling vindt plaats op één van de twee locaties van de polikliniek Fysiotherapie van het Catharina Ziekenhuis. Als de behandeling is afgerond, komt u weer terug bij uw behandelende specialist van de afdeling Anesthesiologie & Pijngeneeskunde.

Polikliniek Pijngeneeskunde 040 - 239 85 00 (van 08.30 tot 16.30)
Polikliniek Fysiotherapie 040 - 239 84 20 (van 08.30 tot 16.30)

Behandeling op de polikliniek Fysiotherapie vindt plaats na een verwijzing van de specialist van de afdeling Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. Wilt u een afspraak maken voor deze behandeling? Belt u dan naar 040 - 239 85 00. Houd tijdens het maken van een telefonische afspraak de volgende gegevens bij de hand:

  • verwijzing van uw huisarts via een brief of zorgdomeinnummer
  • uw volledige (geboorte)naam
  • uw adres en telefoonnummer
  • uw geboortedatum
Online afspraak maken

Met ons patiëntenportaal MijnCatharina kunt u in sommige gevallen met een verwijzing van uw (huis)arts ook online een afspraak plannen. Of dit mogelijk is, staat vermeld op de verwijzing die u heeft ontvangen. Lees meer over MijnCatharina.

Afspraakherinnering via sms-bericht

Als u een afspraak heeft gemaakt bij een polikliniek of functieafdeling kunt u twee werkdagen voorafgaand aan de afspraak een sms-herinnering ontvangen. In dit bericht staat de datum vermeld waarop de afspraak plaatsvindt. Het tijdstip waarop u zich meldt, vindt u op uw afsprakenoverzicht of in MijnCatharina.

Wilt u een sms-herinnering ontvangen? Geef uw mobiele telefoonnummer door bij de balie van de polikliniek of bij de patiëntenregistratie in de centrale hal.

Naar de polikliniek

Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw bezoek aan de polikliniek.

Openingstijden

De polikliniek Fysiotherapie is op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur.

Routenummer

U vindt de polikliniek Fysiotherapie op route 253.

Uw afspraak annuleren

Kunt u een gemaakte afspraak niet nakomen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Wij kunnen dan iemand anders in uw plaats helpen. Als u annuleert, kunt u direct een nieuwe afspraak maken.