Coassistent/semi-arts

Ben je coassistent? In het Catharina Ziekenhuis werken per week gemiddeld 40 coassistenten en 15 semi-artsen. Wij bieden je als coassistent de mogelijkheid om een coassistentenspoor te volgen. Klik in het menu links op ‘Overzicht specialismen’ om de coschappen te bekijken. Ben je semi-arts? Ga dan naar ‘Semi-artsen’ en lees meer over de WESP- en GEZP-stages. Onze cursussen en trainingen vind je in onderstaand schema.

Cursusaanbod

Het Catharina Ziekenhuis biedt een breed aanbod aan cursussen en trainingen voor zowel eigen medewerkers als externe geïnteresseerden. Onze deskundige docenten en trainers verzorgen onderwijs voor groepen of op individuele basis. Zij werken met een uitgebreide combinatie van moderne leervormen en leeractiviteiten, zoals e-learning en virtuele oefentechnieken. Klik voor ons vaste cursusaanbod voor coassistenten.

Uitgebreide informatie over maatwerktrajecten, andere cursus- en trainingsmogelijkheden en informatie over aanmelden en voorwaarden vind je hier.

Overzicht specialismen

Coassistenten/semi-artsen leiden we op binnen de volgende clusters en specialismen:

Cluster Beschouwend

Cluster Snijdend

Cluster Moeder & Kind

Cluster Neurowetenschappen


Wil je een keuze-coschap lopen in het Catharina Ziekenhuis?

Dat kan. De kosten hiervoor zijn € 100,- per week. Je moet zelf even nagaan of je universiteit dit betaalt. Als je akkoord hebt, kun je jouw sollicitatiebrief aan ons mailen. Vermeld daarin bij welk specialisme je aan de slag wilt én in welke periode. Je kunt mailen naar coassistenten.onderwijs@catharinaziekenhuis.nl.


Waarom werken in het Catharina Ziekenhuis?

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is één van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen STZ in Nederland. We zijn innovatief en ambitieus en we bieden onze medewerkers een dynamische werkomgeving. Een baan in het Catharina Ziekenhuis geeft volop mogelijkheden voor professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Hoogwaardig onderwijs en onderzoek, goede patiëntenzorg, topklinische behandeling en zorginnovatie zijn hierbij belangrijk. Er wordt dan ook veel ziekenhuisbreed onderwijs gegeven en (nationaal en internationaal) wetenschappelijk onderzoek gedaan. Als coassistent/semi-arts krijg je meerdere malen per jaar de gelegenheid onderzoek te presenteren op de Wetenschapsavonden die in het Catharina Ziekenhuis worden georganiseerd. Ook krijg je ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van het onderzoek. Je aanwezigheid wordt verwacht bij een aantal verplichte onderwijsmomenten speciaal voor coassistenten/semi-artsen. Met dit onderwijs streven we ernaar het kennisniveau van elke beginnende coassistent/semi-arts te verhogen van weten naar toepassen.

Het Catharina Ziekenhuis combineert de Noord-Brabantse gezelligheid met een efficiënte no-nonsense productiviteit. Opleiding staat hoog in het vaandel in het hele ziekenhuis. Innovaties stimuleren we hierbij van harte.

Semi-artsen

In het laatste jaar van de opleiding Geneeskunde volg je als semi-arts twee stages: de Wetenschapsparticipatie (WESP) en de Participatie in de Gezondheidszorg (GEZP). De stages duren elk 18 weken en bieden je gelegenheid jezelf te oriënteren op de specialisatie van jouw keuze.

WESP
Je leert de grondbeginselen van wetenschappelijk onderzoek, zoals rapporteren, interpreteren, evalueren, hypothesevorming, methodiek en statisiek. Na een zorgvuldige literatuurstudie formuleer je een wetenschappelijke vraagstelling. Aan de hand van een bepaalde onderzoeksmethode voer je een onderzoek uit. Je maakt een analyse van de onderzoeksresultaten en geeft een presentatie van de onderzoeksresultaten. De WESP biedt je de gelegenheid jezelf te bekwamen in een aantal algemene en discipline-gebonden competenties.

GEZP
Als semi-arts functioneer je tijdens de GEZP zelfstandig in het ziekenhuis. Je begeleidt jouw eigen patiënten (zowel klinisch als poliklinisch), voert zelfstandig gesprekken met patiënten en familie, stelt diagnoses en doet behandelvoorstellen.

Stage in het Catharina

In het Catharina Ziekenhuis bieden wij je een stageplaats waarin veel patiëntencontact en een uitgebreid scala aan ziektebeelden centraal staan. Op die manier bieden wij jou de gelegenheid te groeien, je leert bij ons zelfstandig te functioneren in de dagelijkse praktijk van een topklinisch opleidingsziekenhuis. Het heeft onze voorkeur dat je in ons ziekenhuis zowel de WESP- als de GEZP-stage volgt.

De inhoudelijke invulling van de stages wordt gecoördineerd door de Universiteit van Maastricht, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML).

Informatiefilms

OOR ZON

Zowel voor de basisartsopleiding als voor de meeste vervolgopleidingen tot medisch specialist werken de universitaire medische centra (umc’s) samen met een aantal algemene ziekenhuizen en onderwijsinstellingen in de regio. Dit gebeurt in Opleidings- en Onderwijsregio’s (OOR’s). Er zijn goede redenen voor deze regionale samenwerking. Het gemeenschappelijke doel van de OOR’s is: zorgen voor een zo hoog mogelijke kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van de opleidingen, voldoende zorgprofessionals opleiden en een complete leeromgeving realiseren.

> Bekijk voor meer informatie de website van OOR ZON.

Informatiefilm over OOR ZON: de opleidingssamenwerking in de provincie Limburg en Noord-Oost Brabant (lang)
Informatiefilm over OOR ZON: de opleidingssamenwerking in de provincie Limburg en Noord-Oost Brabant (kort)

Praktische informatie

Een opsomming van alle informatie die voor jou van belang kan zijn/is, vind je in onze informatiefolder:

 Algemene en praktische informatie voor coassistenten en semiartsen