Cardiac care verpleegkundige

De CCU is een gespecialiseerde cardiologische afdeling en heeft 12 bedden, inclusief de drie beademingsplaatsen.De patiënten op de coronary care komen voor de verzorging en behandeling van acute-, levensbedreigende- en complexe cardiologische problematiek, waarbij de stoornis van één of meerdere vitale functies centraal staat. Voorkomende ziektebeelden op de CCU zijn Acuut Coronair Syndroom, ritmeproblematiek, hartfalen of reanimatie.

De patiënten worden intensief geobserveerd en gemonitord. Beperkingen die voortvloeien uit de conditie van de patiënt vragen om interventies, waarbij gebruik gemaakt wordt van specifieke apparatuur. Hierbij kun je denken aan beademing, ballonpomp, linker ventrikel assist device of coolgard.

De Cardiac Care opleiding

Je komt in aanmerking voor de opleiding als je aan de volgende eisen voldoet:

  • twee jaarwerkervaring als verpleegkundige HBO-V of MBO niveau 4 in een klinische werksetting
  • ervaring in de verpleging van cardiologische patiënten is een pre.

Theorie en praktijk

Het theoretische gedeelte van de opleiding tot Cardiac Care verpleegkundige wordt verzorgd door Verpleegkundig Onderwijs Maastricht UMC en omvat 34 lesdagen.De opleiding in de praktijk duurt 18 maanden, met een minimaal dienstverband van 32 uur per week. Het grootste deel van de stage vindt plaats op de CCU. Een beademingsstage van 2 maanden op de Intensive Care maakt onderdeel uit van het praktijkgedeelte.

Meer weten?

Neem contact op met een van de onderstaande personen voor meer informatie over de inhoud van de opleiding en aanmelding.

Naam mw. Inge Verwimp
Functie teamleider
Telefoonnummer 040 - 239 77 84
E-mailadres carirn@catharinaziekenhuis.nl
Naam mw. Heidy van den Borne
Functie Adviseur opleiding en ontwikkeling
Telefoonnummer 040 - 239 77 84
E-mailadres heidy.vd.borne@catharinaziekenhuis.nl

terug naar het opleidingen overzicht