Geriatrie verpleegkundige

Door de toenemende vergrijzing neemt de vraag naar gespecialiseerde zorg voor ouderen toe. Op een klinisch geriatrische afdeling werk je met kwetsbare ouderen die lichamelijke, psychische en sociale aandoeningen tegelijkertijd hebben. Dit vraagt om specifieke kennis en deskundigheid. In deze opleiding specialiseer je je tot klinisch geriatrisch verpleegkundige.

Als klinisch geriatrisch verpleegkundige werk je op een (poli)klinische geriatrie afdeling. Vanwege de complexiteit van de geriatrische zorg werk je intensief samen met verschillende zorgprofessionals zoals neurologen, geriaters, internisten en fysiotherapeuten. Veelvoorkomende problemen van patiënten zijn onder andere geheugenproblemen, delier of acute verwardheid, continentieproblemen, mobiliteitsstoornis en vallen.

Theorie en praktijk

Het theoretische gedeelte van de vervolgopleiding wordt verzorgd door het UMC St Radboud in Nijmegen. De opleiding bestaat uit 4 modules met de volgende onderwerpen: de basisthema’s van de klinische geriatrie, psychiatrische, sociale en somatische aspecten in de geriatrie, mantelzorg, palliatieve en terminale zorg.

Het praktische gedeelte van de opleiding bestaat uit een intensieve praktijkleerperiode op de verpleegafdeling Geriatrie in het Catharina Ziekenhuis. Hiervoor maak je in overleg met de praktijkopleider en de werkbegeleider een praktijkopleidingsplan (POP) om het leerrendement zo optimaal mogelijk te laten zijn. Dit plan is op maat gemaakt en toegespitst op jouw kennis en eerder verworven competenties. De opleiding voldoet aan de landelijke regeling van de Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Geriatrie (VVVG) en de richtlijnen van het College Zorg Opleidingen (CZO).

Duur en start opleiding

De opleiding duurt 12 maanden en start jaarlijks in december en of mei.

Toelatingseisen

Je komt in aanmerking voor de opleiding wanneer je in het bezit bent van een diploma HBO-V of verpleegkundige niveau 4. Tevens ben je vast werkzaam op de verpleegafdeling Geriatrie van het Catharina Ziekenhuis

Meer weten?

Neem contact op met een van de onderstaande contactpersonen voor meer informatie over de inhoud van de opleiding en aanmelding.

Naam mw. Karin Versteeg-van Oosterum
Functie afdelingsmanager
Telefoonnummer 040 - 239 74 85
E-mailadres karin.v.oosterum@catharinaziekenhuis.nl
Naam mw. Gerda Schretzmeijer
Functie Adviseur opleiding en ontwikkeling
Telefoonnummer 040 - 239 74 50 / sein 117391
E-mailadres gerda.schretzmeijer@catharinaziekenhuis.nl

terug naar het opleidingen overzicht